RSS

การจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

07 มี.ค.

โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

ทีนี้เรามาหาศึกษาต่อว่าวิธีการจัดการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเปงอย่างไร สำหรับโปรแกรมสำหรับใช้งานในห้องสมุด สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

1. โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเอง (In-house System) เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานมากที่สุด
ข้อดี
– ได้โปรแกรมขึ้นมาใช้งานตรงตามความต้องการ และเหมาะกับงานโดยเฉพาะ เพราะห้องสมุดแต่ละแห่ง / หน่วยงานอาจมีเงื่อนไข หรือลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน
– สามารถแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมได้เองหากพบว่าโปรแกรมไม่สมบูรณ์ หรทอไม่สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์

ข้อเสีย
– ทำให้เสียเวลาในการทำงาน เพราะต้องลองผิดองถูกจนกว่าจะได้ตามความต้องการ
– สิ้นเปลืองเพราะการพัฒนาโปรแกรมจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
– ต้องเสียเวลาในการศึกษา และเตรียมข้อมูลเพื่อเขียนโปรแกรม

2. โปรแกรมประยุกต์ หรือดัดแปลง (Adapt System) เป็นการนำเอาระบบหรือ โปรแกรมที่ห้องสมุดแห่งอื่นที่ใช้อยู่แล้วทำการสำเนาโปรแกรมนั้นมาดัดแปลง และนำมาใช้ที่ห้องสมุดของตนเอง

ข้อดี
– ประหยัดค่าใช้จ่าย
– ไม่เสียเวลาในการดำเนินงานเพราะไม่ต้องลองผิดลองถูกเนื่องจากไปนำเอาโปรแกรมที่เห็นว่าเหมาะสม และสามารถใช้งานได้แล้วนำมาใช้หน่วยงานได้เลย

ข้อเสีย
– ระบบที่ประยุกต์หรือดัดแปลงมาอาจจะมีคุณสมบัติที่เฉพาะตัว เพราะ โปรแกรมเมอร์อาจเขียนขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับห้องสมุดแห่งอื่น ซึ่งอาจมี สภาพแตกต่างไปจากห้องสมุดที่นำมาประยุกต์ใช้

3. โปรแกรมสำเร็จรูป (Turnkey System) เป็นโปรแกรมที่ผลิตโดยบริษัทเพื่อมาจำหน่าย หรือเพื่อการค้า ห้องสมุดจะนิยมจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในงานห้องสมุดมากกว่า

ข้อดี
– ห้องสมุดสามาถทดสอบ และทดลองใช้โปรแกรมต่างๆ จากการจำหน่ายเพื่อพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อได้
– การนำระบบมาติดตั้งในห้องสมุดสามารถติดตั้งได้ทันที
– ประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกแบบ และการทดสอบ
– บริษัทและร้านค้าทำหน้าที่รับผิดชอบให้ระบบดำเนินงานได้ และรับผิดชอบในการพัฒนาระบบ
– หากมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม หรือการใช้งานจะมีบริษัทมาดูแลหรือจัดการให้

ข้อเสีย
– ราคาแพง
– ไม่สามารถพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้เอง ต้องให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้เท่านั้น

ทีนี้ ห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง และกำหนดว่าจะนำระบบห้องสมุุดอัตโนมัติแบบใดมาใช้งาน โดยการพิจารณาเลือกใช้งานนั้นจะต้องพิจารณางบประมาณที่มีอยู่ประกอบกันด้วย

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 7, 2011 in OSS4LIB

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: