RSS
วีดีโอ

Openbiblio 0.7.1 Installation (เสียงบรรยายเอง)

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 9, 2013 in Openbiblio, OSS4LIB

 

ป้ายกำกับ:

วีดีโอ

สอนวิธีการลง Appserv (บรรยายเองครับ)

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 9, 2013 in Openbiblio, OSS4LIB

 

ป้ายกำกับ:

โปรแกรม Openbiblio 0.7.1

This slideshow requires JavaScript.

หน้าแรกเมื่อเข้าสู่ระบบโปรแกรม Openbiblio 0.7.1

หน้าจอระบบ OPAC

หน้าจอของระบบสมาชิก

หน้าจอระบบ Catologing (ระบบงานเทคนิคห้อง/การวิเคราะห์หมวดหมู่)

หน้าจะการตั้งค่าระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด

ระบบรายงาน/สถิติต่างๆ ของห้องสมุด

นี่ก็เป็นรายละเอียดเบื่องต้นสำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Openbiblio 0.7.1 คงจะเห็นได้ชัดแล้วในเบื้องต้นว่าจะสามารถนำมาใช้ในห้องสมุดของเราได้หรือไม่เพราะนี่เป็นโปรแกรมเล็ก ๆ แต่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 25, 2012 in Openbiblio, OSS4LIB

 

VDO การลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Openbiblio_0.7.1

เมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ openbiblio มาเรียบร้อยแล้ว ก็เอามาไว้ที่หน้าเดสทอป

แล้วดำเนินการตาม VDO ข้างล่างได้เลยครับ

 

ป้ายกำกับ: ,

VDO การลงโปรแกรม AppServ

VDO การลงโปรแกรม AppServ เพื่อเป็นโปรแกรมจำลอง Server ในการจำลองระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

เมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรม Appserv มาเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการตาม VDO ข้างล่างได้เลยครับ

 

ป้ายกำกับ:

เวอร์ชั่นพัฒนาเพิ่มเติมจาก Opendream ฉบับ Hotri เป็น Obiblio.LiBraRianCSR.V1

การพัฒนาเพิ่มเติมจาก Opendream ฉบับ Hotri มีรายละเอียดดังนี้
1. การยืมทรัพยากรเกินจำนวนที่กำหนด (สำหรับสมาชิก VIP)
2. การสืบค้นสมาชิกให้สมารถสืบค้นจากการป้อนตัวอักษรเพียงตัวเอง สำหรับเวอร์ชั่นเดิมจะสืบค้น เช่น ภ ไม่ได้ เป็นต้น
3. เพิ่มเติมการสืบค้นจากชื่อ นามสกุล
4. เพิ่มเติมการดูรายละเอียดการยืมทรัพยากรเกินจำนวนที่กำหนด
5. เพิ่มเติมการดูรายละเอียดสมาชิกเมื่อคืนทรัพยากรแล้วสามารถลิงค์ไปยังรายละเอียดของสมาชิกได้และเพิ่มเติมการดูรายละเอียดหากสมาชิกคืนเกินวันที่กำหนดให้สามารถลิงค์ไปยังรายละเอียดของสมาชิกได้
6. การรายงานและสถิติ
6.1 จัดหมวดหมู่รายงานและสถิติเป็น 4 หมวด จากเดิม 3 หมวด ประกอบด้วย การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ การยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ สถิติ รายงานจากระบบสืบค้นฐานข้อมูล
6.2 เพิ่มเติมประวัติการจัดหาทรัพยากรตามระยะเวลาในการจัดหา
6.3 เพิ่มเติมการตรวจรอบรายการทรัพยากรซ้ำ
6.4 เพิ่มเติมการสืบค้นสมาชิก
6.5 เพิ่มเติมการตรวจสอบจำนวนการยืมทรัพยากรตามช่วงเวลาในการยืม
6.6 เพิ่มเติมการตรวจสอบจำนวนการยืมทรัพยากรตามเลขหมู่กับฃ่วงเวลาในการยืม
6.7 เพิ่มเติมผู้แต่งที่ถูกยืมทรัพยากรมากที่สุด

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 14, 2012 in Openbiblio, OSS4LIB

 

ป้ายกำกับ:

วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ

วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ

เตรียมโปรแกรมเพื่อติดตั้ง
       ดาวน์โหลดโปรแกรม AppServ จากที่นี่ ระบบ Server Appserv โดยเลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการติดตั้งระหว่างเวอร์ชั่น 2.4.x และ 2.5.x โดยความแตกต่างของ 2 เวอร์ชั่นนี้คือ 
          2.4.x คือเวอร์ชั่นที่นำ Package ที่มีความเสถียรเป็นหลัก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงของระบบ
                  โดยไม่ได้มุ่งเน้นที่จะใช้ฟังก์ชั่นใหม่
          2.5.x คือเวอร์ชั่นที่นำ Package ใหม่ๆ นำมาใช้งานโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการระบบใหม่ๆ
                  หรือต้องการทดสอบ ทดลองใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ได้ความเสถียรของระบบได้ 100%
                  เนื่องจากว่า Package จากนักพัฒนานั้น ยังอยู่ในช่วงของขั้นทดสอบ ทดลองเพื่อหาข้อผิดพลาดอยู่

ขั้นตอนการติดตั้ง AppServ

       1. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ appserv-win32-x.x.x.exe เพื่อทำการติดตั้ง จะปรากฏหน้าจอตามรูปที่ 1 

          
 
                                             รูปที่ 1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ 

       2. เข้าสู่ขั้นตอนเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ ได้แจกจ่ายในรูปแบบ GNU License หากผู้ติดตั้ง
           อ่านเงื่อนไขต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว หากยอมรับเงื่อนไขให้กด Next เพื่อเข้าสู่การติดตั้งในขั้นต่อไป แต่หากว่าไม่ยอมรับเงื่อนไข
           ให้กด Cancel เพื่อออกจากการติดตั้งโปรแกรม AppServ ดังรูปตัวอย่างที่ 2

            

                                           รูปที่ 2 แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการ GNU License

       3. เข้าสู่ขั้นตอนการเลือกปลายทางที่ต้องการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นปลายทางที่ติดตั้งจะเป็น C:AppServ
           หากต้องการเปลี่ยนปลายทางที่ติดตั้ง ให้กด Browse แล้วเลือกปลายทางที่ต้องการ ตามรูปที่ 3 เมื่อเลือกปลายทางเสร็จสิ้น
           ให้กดปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งขั้นต่อไป

            

                                             รูปที่ 3 เลือกปลายทางการติดตั้งโปรแกรม AppServ

       4. เลือก Package Components ที่ต้องการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นนั้นจะให้เลือกลงทุก Package แต่หากว่าผู้ใช้งาน
           ต้องการเลือกลงเฉพาะบาง Package ก็สามารถเลือกตามข้อที่ต้องการออก โดยรายละเอียดแต่ละ Package มีดังนี้
                 – Apache HTTP Server คือ โปรแกรมที่ทำหน้าเป็น Web Server
                 – MySQL Database คือ โปรแกรมที่ทำหน้าเป็น Database Server
                 – PHP Hypertext Preprocessor คือ โปรแกรมที่ทำหน้าประมวลผลการทำงานของภาษา PHP
                 – phpMyAdmin คือ โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บไซต์
           เมื่อทำการเลือก Package ตามรูปที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ให้กด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งต่อไป

            

                                        รูปที่ 4 เลือก Package Components ที่ต้องการติดตั้ง 

       5. กำหนดค่าคอนฟิกของ Apache Web Server มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วน ตามรูปที่ 5 คือ
                 Server Name    คือช่องสำหรับป้อนข้อมูลชื่อ Web Server ของท่านเช่น www.appservnetwork.com
                 Admin Email    คือช่องสำหรับป้อนข้อมูล อีเมล์ผู้ดูแลระบบ เช่น root@appservnetwork.com 
                 HTTP Port       คือช่องสำหรับระบุ Port ที่จะเรียกใช้งาน Apache Web Server โดยทั่วไปแล้ว Protocol
                                       HTTP นั้นจะมีค่าหลักคือ 80 หากว่าท่านต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ Port 80 ก็สามารถแก้ไขได้
                                       หากมีการเปลี่ยนแปลง Port การเข้าใช้งาน Web Server แล้ว ทุกครั้งที่เรียกใช้งานเว็บไซต์
                                      จำเป็นที่ต้องระบุหมายเลข Port ด้วย เช่น หากเลือกใช้ Port 99 ในการเข้าเว็บไซต์ทุกครั้งต้องใช้ Port จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้

          

                                        รูปที่ 5 แสดงการกำหนดค่าคอนฟิกค่า Apache Web Server

       6. กำหนดค่าคอนฟิกของ MySQL Database มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วน ตามรูปที่ 6 คือ
                 Root Password        คือช่องสำหรับป้อน รหัสผ่านการเข้าใช้งานฐานข้อมูลของ Root หรือผู้ดูแลระบบ
                                               ทุกครั้งที่เข้าใช้งานฐานข้อมูลในลักษณะที่เป็นผู้ดูแลระบบ ให้ระบุ user คือ root
                 Character Sets        ใช้ในการกำหนดค่าระบบภาษาที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล, เรียงลำดับฐานข้อมูล,
                                               Import ฐานข้อมูล, Export ฐานข้อมูล, ติดต่อฐานข้อมูล 
                 Old Password          หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน PHP กับ MySQL API เวอร์ชั่นเก่า
                                               โดยเจอ Error Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client
                                             
ให้เลือกในส่วนของ Old Password เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้
                 Enable InnoDB        หากท่านต้องการใช้งานฐานข้อมูลในรูปแบบ InnoDB ให้เลือกในส่วนนี้ด้วย

          

                                        รูปที่ 6 แสดงการกำหนดค่าคอนฟิกของ MySQL Database

       7. สิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนี้จะมีให้เลือกว่าต้องการสั่งให้มีการรัน Apache และ MySQL ทันทีหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม AppServ

          

                                       รูปที่ 7 แสดงหน้าจอขั้นตอนสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม AppServ

 

ที่มา:  http://www.appservnetwork.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 11, 2012 in Openbiblio, OSS4LIB

 

ป้ายกำกับ: